SkoleIT Online Prøver

Giv eleverne den bedste prøveoplevelse

Online Prøver er en platform, hvor I kan uddele prøver og gøre udskolingseleverne trygge ved den digitale prøveform inden deres afgangsprøver. 

Det bliver nemmere for lærere og prøveansvarlige, som hverken skal downloade, printe eller uddele fysiske prøvesæt. I uploader og sletter selv det materiale, som I ønsker at inddrage i prøverne. Eleverne logger på med deres Unilogin og får materialet præsenteret på en lettilgængelig og brugervenlig måde. 

Brug Online Prøver til terminsprøver og skriftlige afleveringer hele skoleåret.

Online Prøver er en platform, hvor I kan afvikle tidligere udgaver af folkeskolens prøver. I kan både bruge portalen til terminsprøver, fjernundervisning eller skriftlige afleveringer i det daglige for at gøre udskolingseleverne trygge ved prøveformen inden deres afgangsprøver.

Godt forberedt til afgangsprøverne

Online Prøver gør det let for lærere og prøveansvarlige, som hverken skal downloade, printe eller uddele fysiske prøvesæt. Samtidig fungerer Online Prøver også som en plan b, hvis der er nedbrud hos STIL eller UVM ved årets afgangsprøver.

Hvad er Online Prøver? 

Online Prøver er en intranet platform, hvor I kan uploade materiale og give eleverne en realistisk prøveoplevelse.

Alle lærere kan benytte det i den daglige undervisning, men det er især til terminsprøverne, vi har stor gavn af prøvesiden.

Mette Risvig Skov, Viborg private Realskole
Lærer, prøveansvarlig og pædagogisk koordinator med særligt fokus på overbygningen

5 gode grunde til at vælge Online Prøver

Let adgang for lærere og elever

Det eneste I skal gøre er at logge på med Unilogin, så afvikler Online Prøver jeres uploadede materiale på en struktureret og overskuelig måde.

God træning til afgangsprøverne

Gør eleverne fortrolige med den online prøveform de møder til afgangsprøverne ved at øve med afleveringer og terminsprøver.

Stabilitet og ubegrænset belastning

I behøver ikke bekymre jer om nedbrud, når I benytter Online Prøver. Platformen har kapacitet til at køre stabilt, uanset hvor mange brugere, der er på.

Intet ekstra udstyr eller ny software

Online Prøver er en intranet platform, som hverken kræver installationer, programmer eller udstyr. Det eneste, I behøver, er en computer med internetforbindelse.

Kombiner med Google Classroom eller Microsoft Teams

Brug Google Classroom eller Microsoft Teams, når eleverne skal aflevere deres besvarelser, så I kan give karakterer og feedback. Vi hjælper jer med hvordan I gør.

Fordele for lærere

Fordele for lærere og prøveansvarlige

Brug Online Prøver til fælles undervisning, lektier og terminsprøver for hele klassen. I kan også differentiere undervisningen ved at tildele eleverne forskellige opgaver eller tildele materiale til udvalgte elever, som er syge eller fraværende en periode.

Brug Online Prøver til fælles undervisning, lektier og terminsprøver for hele klassen eller differentiér undervisningen ved at tildele eleverne forskellige opgaver eller tildele materiale til udvalgte elever, som er syge eller fraværende en periode.

Skab en realistisk prøvesituation

Eleverne tilgår prøvematerialet ved at logge på Online Prøver med deres Unilogin.

Lukket adgang

Vælg hvem der skal have adgang, til hvilken prøve og i hvilket tidsrum. Der lukkes automatisk for elevadgang ved prøvens afslutningstidspunkt.

Styr tiden

Vælg hvor længe materialet er tilgængeligt. Fx længere tid til hjemmearbejde med stileøvelser og kortere tid for at simulere en prøvesituation. Tidsrammen kan ændres både før og under prøven.

Orienterer eleverne

Elever kan se fag, dato og tidspunkt for kommende planlagte prøver, men ikke prøvens indhold. Tilknyt en besked til prøven med instrukser eller gode råd til prøvesituationen.

Lille pris for hele skolen

Der er ingen betaling pr. bruger eller klasse. Online prøver koster 600 kroner om måneden inkl. moms for hele skolen. Er I SkoleIT-skole får I 50 % i rabat.

Ingen ventetid

Ring til os på 43 58 45 75, og få opsat jeres egen intra platform allerede i dag.

Specifikationer og spørgsmål

Online platform hvor I kan uploade materiale og tildele prøver til jeres elever.

Adgang med Unilogin og SkoleIT Login

Fri support

Et månedsabonnement på Online Prøver koster 240 kr. ekskl. moms, når I samarbejder med SkoleIT om andre løsninger. Ellers er prisen 480 kr. ekskl. moms

 

Der er en minimumsperiode for abonnement på 6 mdr.

Læs også om