Online Prøver

Giv eleverne den bedste prøveoplevelse

Online Prøver er en platform, hvor I kan uddele prøver og gøre udskolingseleverne trygge ved den digitale prøveform inden deres afgangsprøver. 

Det bliver nemmere for lærere og prøveansvarlige, som hverken skal downloade, printe eller uddele fysiske prøvesæt. I uploader og sletter selv det materiale, som I ønsker at inddrage i prøverne. Eleverne logger på med deres Unilogin og får materialet præsenteret på en lettilgængelig og brugervenlig måde. 

Brug Online Prøver til terminsprøver og skriftlige afleveringer hele skoleåret.

Online Prøver er en platform, hvor I kan afvikle tidligere udgaver af folkeskolens prøver. I kan både bruge portalen til terminsprøver, fjernundervisning eller skriftlige afleveringer i det daglige for at gøre udskolingseleverne trygge ved prøveformen inden deres afgangsprøver.

Godt forberedt til afgangsprøverne

Online Prøver gør det let for lærere og prøveansvarlige, som hverken skal downloade, printe eller uddele fysiske prøvesæt. Samtidig fungerer Online Prøver også som en plan b, hvis der er nedbrud hos STIL eller UVM ved årets afgangsprøver.

Hvad er Online Prøver? 

Online Prøver er en intranet platform, hvor I kan uploade materiale og give eleverne en realistisk prøveoplevelse.

Alle lærere kan benytte det i den daglige undervisning, men det er især til terminsprøverne, vi har stor gavn af prøvesiden.

5 gode grunde til at vælge Online Prøver

Let adgang for lærere og elever

Det eneste I skal gøre er at logge på med Unilogin, så afvikler Online Prøver jeres uploadede materiale på en struktureret og overskuelig måde.

God træning til afgangsprøverne

Gør eleverne fortrolige med den online prøveform de møder til afgangsprøverne ved at øve med afleveringer og terminsprøver.

Stabilitet og ubegrænset belastning

I behøver ikke bekymre jer om nedbrud, når I benytter Online Prøver. Platformen har kapacitet til at køre stabilt, uanset hvor mange brugere, der er på.

Intet ekstra udstyr eller ny software

Online Prøver er en intranet platform, som hverken kræver installationer, programmer eller udstyr. Det eneste, I behøver, er en computer med internetforbindelse.

Kombiner med Google Classroom eller Microsoft Teams

Brug Google Classroom eller Microsoft Teams, når eleverne skal aflevere deres besvarelser, så I kan give karakterer og feedback. Vi hjælper jer med hvordan I gør.

Fordele for lærere

Fordele for lærere og prøveansvarlige

Brug Online Prøver til fælles undervisning, lektier og terminsprøver for hele klassen. I kan også differentiere undervisningen ved at tildele eleverne forskellige opgaver eller tildele materiale til udvalgte elever, som er syge eller fraværende en periode.

Brug Online Prøver til fælles undervisning, lektier og terminsprøver for hele klassen eller differentiér undervisningen ved at tildele eleverne forskellige opgaver eller tildele materiale til udvalgte elever, som er syge eller fraværende en periode.

Skab en realistisk prøvesituation

Eleverne tilgår prøvematerialet ved at logge på Online Prøver med deres Unilogin.

Lukket adgang

Vælg hvem der skal have adgang, til hvilken prøve og i hvilket tidsrum. Der lukkes automatisk for elevadgang ved prøvens afslutningstidspunkt.

Styr tiden

Vælg hvor længe materialet er tilgængeligt. Fx længere tid til hjemmearbejde med stileøvelser og kortere tid for at simulere en prøvesituation. Tidsrammen kan ændres både før og under prøven.

Orienterer eleverne

Elever kan se fag, dato og tidspunkt for kommende planlagte prøver, men ikke prøvens indhold. Tilknyt en besked til prøven med instrukser eller gode råd til prøvesituationen.

Lille pris for hele skolen

Der er ingen betaling pr. bruger eller klasse. Online prøver koster 600 kroner om måneden inkl. moms for hele skolen. Er I SkoleIT-skole får I 50 % i rabat.

Ingen ventetid

Ring til os på 43 58 45 75, og få opsat jeres egen intra platform allerede i dag.

Specifikationer og spørgsmål

Hvad får I med SkoleIT Online Prøver?

Online platform hvor I kan uploade materiale og tildele prøver til jeres elever.

Adgang med Unilogin og SkoleIT Login

Fri support

Produkt- og forretningsbetingelser

Priser

Et månedsabonnement på Online Prøver koster 240 kr. ekskl. moms, når I samarbejder med SkoleIT om andre løsninger. Ellers er prisen 480 kr. ekskl. moms

 

Der er en minimumsperiode for abonnement på 6 mdr.

Ja tak!
Vi vil gerne prøve Online Prøver fra august frem til efterårsferien

Det er nemt og hurtigt for eleverne at åbne

På Viborg private Realskole anvender vi med fordel SkoleIT’s Online Prøver.
Alle lærere kan benytte det i den daglige undervisning, men det er især til terminsprøverne, vi har stor gavn af prøvesiden.

Generelle fordele

  • Det er en stabil og pålidelig side, der kan håndtere mange brugere på en gang
  • Der er lukket adgang
  • Bookinger kan foretages lang tid forud for prøverne, men også med det samme

Fordele for lærere og prøveansvarlige

  • Læreren bestemmer ved booking, hvem der skal have adgang, til hvilken prøve og i hvilket tidsrum
  • Det er ideelt til deling af prøverne i dansk fp9 og fp10 (B- og C-del) samt matematik med hjælpemidler fp9 og fp10, hvor prøveoplægget er en html. Når eleverne åbner via proever.skoleit.dk, åbner hjemmesiden sig med det samme. Man skal altså ikke først guide eleverne i at udpakke filer og åbne den rigtige fil, som man ville gøre ved deling af disse filer på anden vis
  • Der lukkes automatisk for elevadgang ved bookingens afslutningstidspunkt. Hermed opfyldes kravet fra UVM, om at delinger skal fjernes for eleverne efter endt prøve

Fordele for elever

  • Det er nemt og hurtigt for eleverne at åbne. Man kan give eleverne et direkte link (proever.skoleit.dk), eller eleverne kan tilgå siden igennem mit.skoleit.dk
  • Eleverne kan tilgå prøven i det bookede tidsrum uden ekstra godkendelse. De behøver således ikke være i lokale med læreren for at kunne komme på
  • Adgangskoden er Unilogin og dermed samme kode som til alt andet, eleverne skal logge sig på

Vi oplever, at SkoleIT altid er imødekommende og klar til at hjælpe og vi er yderst tilfredse med samarbejdet. 

Mette Risvig Skov, Viborg private Realskole

Lærer, prøveansvarlig og pædagogisk koordinator
med særligt fokus på overbygningen

Tak for jeres tilmelding
Vi kontakter jer for at sætte prøveperioden i gang.