SkoleIT Login som IdP

Unilogin udfases - Skift til SkoleIT Login (IdP)

Styrelsen for IT og Læring (STIL) vil i løbet af 2023 indføre ændringer, som medfører at Unilogin til ansatte og elever over 15 år afvikles. 

Friskoler, efterskoler, privatskoler og selvejende gymnasier står over for at skulle vælge hvad eller hvem, der skal afløse Unilogin som IdP. (Kilde: www.viden.stil.dk)

Hvad gør frie og private skoler når Unilogin udfases?

Nedenfor kan du læse om tre mulige løsninger for at afløse Unilogin som login-løsning på skolen. 

1 - Benyt MitID

Det offentlige MitID kan benyttes for ansatte og elever over 15 år på de online portaler, hvor I hidtil har benyttet Unilogin,

Fordele:
Det er nemt at komme i gang.

Ulemper:
Løsningen kan ikke bruges på skolens egne it-løsninger.Elever og ansatte skal verificere sig i MitID App’en på deres smartphone for hvert login.

Konklusion:
MitID er begrænset i sin anvendelse og besværlig i brug.

2 - Eget IdP

Det er i teorien muligt for skoler at agere lokal IdP. Det forudsætter at man teknisk råder over en sikker login-løsning og godkendes som IdP hos STIL. Derudover skal skolen løbende dokumentere opfyldelse af NSIS sikkerhedskrav.

Fordele:
En lokal IdP-løsning kan erstatte  Unilogin og samtidig benyttes på skolens egne it-løsninger.

Ulemper:
Grundet sikkerhedskrav til IdP er der løbende et større dokumentationskrav for at opretholde en NSIS godkendelse

Konklusion:
En ressourcekrævende løsning.

3 - SkoleIT IdP

Med SkoleIT Login (IdP) får skolen en afløser for Unilogin som tillige benyttes på alle løsninger fra SkoleIT.

Fordele:
Det er nemt at komme i gang.

Afløser Unilogin for elever og ansatte.

Benyttes tillige på alle skolens løsninger.

Omkostning er indeholdt i abonnement ved løsning med login fra SkoleIT (Dog ikke Hosted Kontor).

Ulemper:
Vi vurderer ikke, at der er ulemper forbundet med SkoleIT IdP.

Konklusion:
Den lette vej til IdP. Forudsætter abonnement på min. 1 løsning fra SkoleIT.

1. Benyt MitID

Det offentlige MitID kan benyttes for ansatte og elever over 15 år på de online portaler, hvor I hidtil har benyttet Unilogin,

2. Bliv selv IdP

Det er i teorien muligt for skoler at agere lokal IdP. Det forudsætter at man teknisk råder over en sikker login-løsning og godkendes som IdP hos STIL. Derudover skal skolen løbende dokumentere opfyldelse af NSIS sikkerhedskrav.

3. Benyt SkoleIT Login som IdP

Med SkoleIT Login (IdP) får skolen en afløser for Unilogin som tillige benyttes på alle løsninger fra SkoleIT.
FordeleDet er nemt at komme i gang.En lokal IdP-løsning kan erstatte  Unilogin og samtidig benyttes på skolens egne it-løsninger.Det er nemt at komme i gang.Afløser Unilogin for elever og ansatte.Benyttes tillige på alle skolens løsninger.Omkostning er indeholdt i abonnement ved løsning med login fra SkoleIT (Dog ikke Hosted Kontor).
UlemperLøsningen kan ikke bruges på skolens egne it-løsninger.Elever og ansatte skal verificere sig i MitID App’en på deres smartphone for hvert login.Grundet sikkerhedskrav til IdP er der løbende et større dokumentationskrav for at opretholde en NSIS godkendelse.Vi vurderer ikke, at der er ulemper forbundet med SkoleIT IdP.
KonklusionMitID er begrænset i sin anvendelse og besværlig i brug.En ressourcekrævende løsning.Den lette vej til IdP. Forudsætter abonnement på min. 1 løsning fra SkoleIT.

Spørgsmål og svar om IdP og ændringer for Unilogin

Vi forventer at ændringer af Unilogin sker i løbet af foråret og senest ved opstart af skoleåret 2023-24.

IdP betyder Identity Provider og er i praksis udbyderen af den løsning, der verificerer et login som gyldigt. Unilogin og STIL har hidtil leveret login-løsningen til skoler og således været central IdP. En lokal IdP er omvendt en decentral IdP. En lokal IdP-løsning giver mulighed for at benytte et og samme login på tværs af alle skolens it-løsninger, altså både lokalt og på de online portaler som benyttes i dagligdagen. Det lokale IdP erstatter på den måde det kendte Unilogin.

Selvejende frie og private skoler er selv ansvarlige for at løse udfordringen med IdP i forbindelse med den delvise afvikling af Unilogin. Hvor de fleste offentlige skoler kan forvente en fælles løsning fra kommunerne er dette ikke tilfældet for de selvejende friskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier og privatskoler rundt om i landet.

Skoler som samarbejder med SkoleIT benytter SkoleIT Login (IdP). Den enkelte skole skal derfor ikke godkendes som Lokal IdP hos Stil. SkoleIT agerer Lokal IdP på vegne af de skoler, som har valgt at benytte SkoleITs løsning herunder SkoleIT Login (IdP). 

Skoler som samarbejder med SkoleIT benytter SkoleIT Login (IdP). SkoleIT Login (IdP) afløser Unilogin for alle ansatte og elever på skolen og fungerer på den måde som lokal IdP. Skolen har derfor ikke behov for at blive godkendt i forhold til NSIS. 

Hos SkoleIT har vi ressourcer og en infrastruktur til at håndtere, etablere og vedligeholde IdP og NSIS. Ved at vælge SkoleIT Login som lokal IdP kan I bruge tiden på jeres kerneopgaver i stedet for omfattende teknik og løbende dokumentation.

På nuværende tidspunkt kræver SkoleIT Login (IdP) abonnement på min. 1 løsning fra SkoleIT.

Omkostning til IdP er inkluderet i det samlede abonnement på den eller de løsninger I har hos SkoleIT.

Ved bestilling af løsning fra SkoleIT med login får skolen med det samme adgang til at benytte SkoleIT Login som IdP. Læs om SkoleIT løsninger

Kontakt os og hør, hvordan SkoleIT Login (IdP) kan erstatte Unilogin og benyttes i forbindelse med it-løsninger og platforme på skolen.

Kontakt os og hør, hvordan SkoleIT Login (IdP) kan hjælpe jeres skole