Som et led i refokusering af UNI-C har styrelsen for It og Læring hører under Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet at udfase produktet UNI-Backup.  Det er således ikke muligt at bestille UNI•Backup frem til d. 31/12 2013, hvor drift og support tillige bortfalder.

Alternativ til Uni-c backup

Vi anbefaler SkoleIT Hostede Kontor med backup af din skoles data et helt år bagud. Læs mere om SkoleIT Hostede Kontor

Er du interesseret i hjælp til backup af dine data eller et lignende produkt? Kontakt SkoleIT.

Vi tager os af IT – så kan I lave skole!

uni_black_rgb_version2