Kirsten Bach - Tim og Trine

Af Kirsten Bach – www.madambachsforlag.dk

Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier erfaret, at det vigtigste nøgleord i afsøgningen af egnede læremidler til disse elevgrupper er ordet, tilgængelighed.

Det gælder for den faglige tilgængelighed – passende sværhedsgrad af indhold i bøger, hæfter og
programmer, og det gælder ikke mindst i forhold til den tekniske tilgængelighed, når vi snakker om
tekniske hjælpemidler som laptops, tablets osv.

Læremidler til børn med indlæringsvanskeligheder skal være:

  • entydigt illustrerede
  • overskueligt sat op med få opgaver på hver side
  • sprogligt tilgængelige med enkel sætningsopbygning
  • genkendelige m.h.t. opbygning og indhold
  • motiverende med relevante/sjove illustrationer
  • indeholdt af mange gentagelser

Udgivelse af undervisningsmaterialer fra daglig praksis – Tim og Trine

I 2009 oprettede jeg Madam Bachs Forlag for at have en platform, hvorfra jeg kunne sælge de utallige
klippe/klistre hæfter, som vi i specialafdelingen havde produceret gennem mange år, netop med
udgangspunkt i ovenstående krav til materialet.

Samtidig skulle materialerne være tilgængelige og brugbare på en computer med læse/skrivestøtte
programmer som CD-ORD for at øge tilgængeligheden for elever med læsevanskeligheder.
Meget af klippe/klistre-materialet blev til pdf.hæfter, som jeg sælger i en print- og en skærmudgave
lige til at printe som papirhæfte eller arbejde med på computeren (www.madambachsforlag.dk).

Fra pdf til app – Tim og Trine

I 2010 henvendte firmaet ”Fusentasterne” sig til mig og spurgte, om jeg ville være med til at lave noget af
mit pdf.materiale om til apps til iPad. Jeg vidste knap, hvad en app var, men det var da værd at
undersøge, så jeg styrtede ud og købte en iPad.
April 2012 var den første læse/skrive-app, ”Tim og Trine” i AppStore – jeg har sammen med
programmøren anstrengt mig for at indbygge en brugbar stavehjælp og fokuseret på, at alle de andre
tilgængelighedskrav på indholdet, som tidligere nævnt i punktopstillingen, var overholdt.
Der er nu tre Tim og Trine-apps i AppStore, ”Tim og Trine”, ”Tim og Trine på tur” og ”Tim og Trine i
dårligt humør”.

Træning og værktøj i ét

”Læs med Tim og Trine” – serien er opbygget som en blanding af trænings- og værktøjsapps, og de
opfylder førnævnte tilgængelighedskrav i forhold til tydeligt afgrænset indhold, layout med få knapper og
en opbygning, der tager en ting ad gangen.
Læring sker, når eleverne reflekterer og formidler. Mange børn har imidlertid brug for konkret inspiration
og et stillads at støtte sig til undervejs. Meningen med de tre Tim og Trine apps er, at børn, som ikke bare
lige kan udfolde et personligt indhold ved hjælp af rene værktøjsapps, alligevel med disse apps kan skabe
et indhold, som er personligt og reflekteret, – og som resulterer i et produkt i form af en pdf.bog, som kan
printes eller via mail åbnes i iBooks og f.eks. IntoWords eller AppWriter til samlet oplæsning.

Opbygning – Tim og Trine

Madambachsforlag Tim og TrineDe tre Tim og Trine´r er bygget op på samme måde med tre læseniveauer, lix 4, 10 og 16. Hver app består af 12 billeder med hver 8 sætninger, som skal vælges til og fra. Her vises kun en sætning ad gangen og barnets refleksion er nødvendig, idet man skal afgøre, om sætningen giver mening i forhold til billedet. Her er også mulighed for at få sætningerne læst højt, sådan man kan fokusere alene på  indholdet, hvis læsningen er for svær endnu.

Efter alle billeder er der mulighed for at skrive sine egne sætninger, og hvis stavehjælpen er slået til,
kommer der et vindue med ordforslag, som kan læses op, inden man vælger ordet. Når det rigtige ord
er fundet, trykker man blot på selve ordet i ordlisten, hvorefter det hopper over i tekstrammen.
På denne måde kan barnet skrive en meningsfuld tekst, når bare det kan skrive de første bogstaver i
ordene – jo flere bogstaver man skriver, jo større er chancen for at det ord, man leder efter dukker op på
ordlisten.

Skrivedelen giver en god fornemmelse af sammenhængen mellem bogstaver, ord og sætninger og
samtidig med, at barnet øver sig i at finde de bogstaver, som svarer til forlydene i ordene, får det faktisk
skrevet sin egen tekst.

Både de valgte sætninger til alle 12 billeder og de egenproducerede tekster dertil, kommer med i den
bog, som barnet kan printe eller maile, når alle billeder har fået sætninger og egentekst.
Og når man har mailet bogen, kan den som tidligere nævnt gemmes i iBooks eller andre bogreoler.

Fonologisk træning med mening

fonologisk traening - madambachsforlag Tim og TrineJeg har i min undervisning brugt skrivedelen sammen med en elev i 2.
klasse, som havde vanskeligheder med at forstå, at bogstaver er
byggesten til ord og ord er byggesten til sætninger osv. Når eleven
skrev et bogstav, dukkede der ord op i ordlisten, og han kunne rent
faktisk se og lytte sig til, at for hvert bogstav han skrev, blev der vist
ord på listen, som gav større og større mening i sammenhængen –
herefter kunne han tjekke ordet igen ved at lytte til det, og ved tryk på
ordet mærke og se ordet hoppe over i tekstrammen.
Både den visuelle, auditive og til dels den taktile fornemmelse af,
hvordan et ord dannes, er således tilgodeset ved hjælp af stavehjælpen.
Når det dannede ord skulle udvikles til en sætning, trykkede Ivan på
mellemrumstasten og opfattede, at nu skulle et nyt ord skrives.
Hans forundring over at se sin egen færdige pdf.bog med egne tekster
var guld værd, og den blev ikke mindre, da han hørte sin tekst oplæst i
IntoWords!

Det skal siges, at jeg sad ved siden af gennem hele processen og hjalp med at omsætte lydene til
bogstaver, fordi formålet ud over den lærerstyrede fonologiske træning netop var at give ham forståelse
af sprogdelenes opbygning samt oplevelsen af, at han kunne fortælle noget med det skrevne sprog,
uden det behøvede koste uovervindelige anstrengelser.

Genkendeligt indhold

Samtidig med den overskuelige opbygning med læsning af én sætning ad gangen, har idéen med de tre
Tim og Trine-apps været at give børn med forskellige vanskeligheder en mulighed for at kunne
identificere sig med indholdet, og derudfra få gang i lysten til selv at skrive – det er for mange børn
lettere at få ideer til en tekst, når man kan nærme sig indholdet lidt udefra og gennem billeder/historier,
kan inspireres til at skrive ud fra situationer, man genkender. Og med dette udgangspunkt åbnes der for masser af gode snakke om reaktioner, følelser og handlemuligheder i svære situationer.

De tre Tim og Trine fortællinger er foreløbig de eneste, som er omdannet til apps som købes i
AppStore, men alle Madam Bachs pdf.hæfter kan åbnes i PDF Reader eller pdf-notes på iPad og
opgaverne kan løses ved at skrive i hånden på skærmen.
De kan bestilles på www.madambachsforlag.dk

På mine Facebook-sider kan man downloade prøver på pdf.erne, ”Henning Hamster” og ”På indkøb
med den lille tabel1”
https://www.facebook.com/pages/Madam-Bachs-Forlag/180612698636575?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Tim-og-Trine-til-iPad/130245157093870?ref=hl

Læs mere på www.madambachsblog.com