Staten har afsat penge pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015.

Helt konkret betyder det, at kan skoler gå på indkøb i digitale undervisningsmaterialer og få halvdelen af udgiften refunderet af staten.
I 2012 skal nedenstående tildelingskriterier alle være opfyldt for at opnå tilskud.

Kriterier for tilskud

1. Det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret til anvendelse i
læringsøjemed i grundskolen
2. Det digitale læremiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk
3. Det digitale læremiddel skal være registreret i UNI-C’s online-katalog over digitale læremidler, Materialeplatformen
4. Kommunen og skolerne skal indgå i evaluering af effekten af de digitale læremidler

Bemærk: Kriterier for tilskud kan ændre sig fra 1. jan. 2013.

Hent hele vejledningen fra Undervisningsministeriet her!