Persondataloven 2018-03-03T16:54:05+00:00

Persondata og privatlivspolitik

Spørg SkoleIT om EU-forordningen og kom godt i mål

I SkoleIT ved vi en masse om, hvordan i ude på skolerne opfylder EU-persondataforordningen.

Skoler håndterer en lang række persondata. EU-persondataforordningen stiller skrappe krav til hvordan persondata håndteres. For skoler betyder det at alle processer som indbefatter persondata skal dokumenteres og begrundes.

Da persondata i høj grad håndteres digitalt stiller det endvidere krav til skolens IT-løsninger. Grundlæggende er det en næsten uoverkommelig opgave at benytte lokale IT og serverløsninger til håndtering af kontorets arbejdsopgaver.

SkoleIT leverer klargjorte og driftede løsning til, hvor I på skolen trygt kan håndtere persondata. Vores omfattende support til dagligdagens rutiner og rådgivning i blandt andet håndtering af skolens persondata hjælper jer med at jeres arbejde er i overensstemmelse med EU-persondataforordningens krav til skoler.

Eksempler på krav til hosting af persondata

  • Datatilsynet - PersondatalovenFysiske og digitale logning af adgang til systemet

  • Automatisk brandslukning

  • Redundante systemer (failover-system)

  • Kryptering af data i forbindelse med digital overførsel

Databehandleraftale med SkoleIT

I SkoleIT tager vi vores leverandør ansvar alvorligt både hvad angår vore løsninger og den juridiske opfølgning herpå. Vi sørger vi for, at I har dokumentation på vores leverandørforpligtelser i form relevante og aktuelle databehandleraftaler.

Find Datatilsynet vejledninger om databeskyttelsesforordningen

SkoleIT Hosted Kontor

SkoleIT Google G Suite

SkoleIT Office 365

Privatlivspolitik

  • SkoleIT indgår og vedligeholder databehandleraftaler i alle tilfælde hvor SkoleIT opbevarer data af personfølsom karakter. Vi benytter EU-persondataforordningen som rettesnor for vores arbejde.
  • SkoleIT benytter sig af professionel IT-faglig juridisk bistand til udarbejdelse databehandleraftaler og øvrig juridisk dokumentation.
  • SkoleIT designer sine løsninger i overensstemmelser med anbefalinger og retningslinjer i relation til vores it-juridiske samarbejdspartner.

Find datatilsynets vejledninger om EU-forordningen

Har du spørgsmål til SkoleIT Privatlivspolitik, kan du kontakte os på telefon 4358 4575.