Persondata og privatlivspolitik

Spørg SkoleIT om EU-forordningen og kom godt i mål

I SkoleIT ved vi en masse om, hvordan I ude på skolerne opfylder EU-persondataforordningen.

Skoler håndterer en lang række persondata og EU-persondataforordningen stiller skrappe krav til, hvordan persondata håndteres. For skoler betyder det, at alle processer som indbefatter persondata skal dokumenteres og begrundes.

Da persondata i høj grad håndteres digitalt stiller det endvidere krav til skolens IT-løsninger. Grundlæggende er det en næsten uoverkommelig opgave at benytte lokale IT- og serverløsninger til håndtering af kontorets arbejdsopgaver.

SkoleIT leverer en klargjort og driftet løsning, så I trygt kan håndtere persondata. Vores omfattende support til dagligdagens rutiner hjælper jer med jeres arbejde i overensstemmelse med EU-persondataforordningens krav til skoler.

Eksempler på krav til hosting af persondata

  • Datatilsynet - PersondatalovenFysiske og digitale logning af adgang til systemet

  • Automatisk brandslukning

  • Redundante systemer (failover-system)

  • Kryptering af data i forbindelse med digital overførsel

Databehandleraftale med SkoleIT

I SkoleIT tager vi vores leverandør ansvar alvorligt både hvad angår vore løsninger og den juridiske opfølgning. Vi sørger for, at I har dokumentation på vores leverandørforpligtelser i form af relevante og aktuelle databehandleraftaler.

SkoleIT Hosted Kontor

SkoleIT Google G Suite

SkoleIT Office 365

Privatlivspolitik

  • Vi indgår og vedligeholder databehandleraftaler i alle tilfælde, hvor vi opbevarer data af personfølsom karakter. Vi benytter EU-persondataforordningen som rettesnor for vores arbejde.
  • Vi benytter os af professionel og IT-faglig juridisk bistand til vores databehandleraftaler og øvrig juridisk dokumentation.
  • Vi designer vores løsninger med anbefalinger og retningslinjer fra vores IT-juridiske samarbejdspartner.

Find datatilsynets vejledninger om EU-forordningen

Har du spørgsmål til SkoleITs privatlivspolitik, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 4358 4575.