Online prøver – Skriftlig fremstilling til terminsprøve og stilesæt 2018-11-14T14:49:36+00:00

Online Prøver

Online Prøver fra SkoleIT gør det muligt at afvikle den digitale prøve i skriftlig fremstilling hele året rundt. Med Online Prøver får eleverne via UNI-login en lettilgængelig webadgang til prøvematerialet. Online prøver kan benyttes i forbindelse med materiale, som er tilgængeligt på materialeplatformen.emu.dk.

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til lytteøvelser, læseprøver, multiple choice og lignende prøver.

En besværlig proces gøres helt enkelt

De digitale prøver er allerede tilgængelig for download for de enkelte skoler. Det er imidlertid en udfordring at gøre materialet let tilgængeligt for eleverne fordi de digitale prøver leveres som en zip-komprimeret. Eleverne selv skal udpakke denne før en hjemmeside med prøven kan aktiveres. Hvis ansatte og elever er utrygge herved, kan det stå i vejen for, at eleverne bliver bekendte med formatet i det digitale prøvemateriale.

Tryghed via genkendelighed

Vores intention at skabe genkendelighed mellem en prøvesituation og hverdagens stileøvelser. Vi lægger op til at benytte SkoleIT Online Prøver til afvikling af stileøvelser og terminsprøver således, at eleverne bliver kendt med den digitale prøveform.

Benyt dit UNI-login

Lærere og elever logger på SkoleIT Online Prøver med UNI-login via adressen proever.skoleit.dk. Adgang forudsætter abonnement. Læs om priser og tilmelding nedenfor.

Sådan fungerer det

Læreren vælger en prøve

Underviseren har adgang til et bibliotek af de prøver som er gjort tilgængelige for skolen. Hvis en prøve ikke er tilgængelig kan den hentes på Materialeplatformen, hvorefter den kan publiseres på SkoleIT Online Prøver.

Når du som lærer har valgt en digital prøve vælge du din klasse og angiver et tidsrum, hvori prøven vil være tilgængelig for dine elever.

Eleven løser opgaven

Når elever fra den pågældende klasse logger på vil der være adgang til den digitale prøve inden for det angivne tidsrum.

Online prøver giver adgang til…

SkoleIT stiller en let tilgængelig platform til rådighed til det materiale I som skole har adgang til via Materialeplatformen. SkoleIT Online Prøver kan benyttes til alle prøver såfremt vi har adgang materiale som ønskes skal publiceret.

Forberedt til høj belastning

SkoleIT anvender en serverplatform som kan skaleres til at klare en ubegrænset belastning. I kan således forvente hurtig respons på webadgang til prøverne og en stabil afvikling af det tilgængelige indhold.

God prøve:)

Tilmeld din skole

Send din tilmelding på kontakt@skoleit.dk

Abonnement

  • kr 250 pr. md v/ 12 md
  • kr 1.000 pr. md v/ 1 md