Persondataloven 2017-11-10T09:25:23+00:00

Personfølsomme oplysninger

Opbevaring og behandling af personfølsomme oplysninger stiller krav til skolernes digitale sikkerhed:

  • Datatilsynet - PersondatalovenFysiske adgangsforhold med logning af adgang

  • Videoovervågning

  • Automatisk brandslukning

  • Redundante systemer (failover-system)

  • Specifik sikkerhed i forbindelse med firewall

  • Kryptering af data i forbindelse med digital overførsel

 

Hosted Kontor overholder Persondatalovens strenge krav

Vores IT-løsning ‘Hosted Kontor’ sørger for, at I overholder sikkerhedskravene i persondataloven og undgår påbud og bødeforlæg.

Læs mere om

Persondataloven

SkoleIT Hosted Kontor