Persondataloven

Om SkoleIT / Persondataloven
Persondataloven 2017-07-06T13:41:17+00:00

Håndtering af personfølsomme data

Skoler behandler en række personoplysninger i form af CPR og helbredsoplysninger. Det stiller krav til skolens digitale sikkerhed og datasikkerhed.

I forbindelse med digital opbevaring og behandling af personfølsomme oplysninger er følgende krav gældende:

  • Datatilsynet - PersondatalovenKrav om fysiske adgangsforhold med logning af adgang
  • Krav om videoovervågning
  • Krav om automatisk brandslukning
  • Krav om redundante systemer (failover-system)
  • Krav om specifik sikkerhed i forbindelse med firewall
  • Krav om kryptering af data i forbindelse med digital overførsel

SkoleIT overholder Persondatalovens strenge krav

Samlet set er det meget vanskeligt for en skole at overholde disse, og overtrædelse kan medføre påbud og bødeforlæg.

Med SkoleIT Hosted Administration sørger vi for, at I overholder de sikkerhedskrav, som er beskrevet i sikkerhedsbekendtgørelsen tilknyttet persondataloven.

SkoleITs tilbyder at hoste jeres kontorserver. Det er der mange fordele ved. Persondataloven er blot én.