UNI-Radius lukker – Udskift UNI Radius med SkoleIT Radius efter UNIRadius ophører 2017-07-06T13:34:38+00:00

UNI-Radius ophører – Skift til SkoleIT Radius

Styrelsen for It og Læring, (tidligere UNI-C) ophører drift af UNI-Radius. Læs mere: UNI-Radius ophører drift pr 30. september 2016

SkoleIT Radius

SkoleIT Radius gør det let at bevare UNI-login på skolens trådløse netværk.

Når du bestiller SkoleIT Radius går vi straks i gang med, at indhente oplysninger, klargøre og opsætte jeres nye radius-løsning. SkoleIT sørger det hele og holder dig informeret undervejs.

NB: Vi anbefaler hurtig bestilling for at undgå udfald på UNI-Radius før SkoleIT Radius etablering af afsluttet.

Kontakt SkoleIT for spørgsmål på 4358 4575

Priser

Hvad koster SkoleIT Radius?

  • Etablering 1-4 timer á kr 1.000
  • Løbende drift* kr. 200,- /md

*SkoleIT Radius forudsætter UNI-Sync forhør pris på telefon 4358 4575.

  • Uni-Sync kr. 210,- /md

NB: Priser er inkl. moms.

SkoleIT Radius – Tekniske detaljer

  • SkoleIT Radius har en oppetid på mere end 99.9%
  • SkoleIT Radius kan etableres på jeres eksisterende netværksudstyr, hvorved I kan benytte UNI-login til jeres brugere.
  • SkoleIT Radius service er redundant. Indtræffer en fejl på en server vil en anden server overtage logins fra skolen netværk.
  • SkoleIT Radius kan benyttes med og uden etablering af VPN mellem jeres skole og SkoleIT

Har I styr på Abuse-logning?

Mange skoler er ikke længere sikret mod misbrug af skolens internetforbindelse (Abuse).

Tidligere stod UNI-C for at beskytte skolerne mod misbrug af internetforbindelsen. Da netværksservice nu helt er flyttet væk fra UNI-C har mange skoler ikke længere den tryghed. I praksis betyder det at skolens elever kan misbruge skolen internetforbindelse til ulovlig download og lignende uden at skolen kan finde frem til hvem der er ansvarlig for en handling på internettet.

Uddybning

I de gamle UNI-C dage var tildeling af ip-adresser til skoler og Uni-Radius samlet hos UNI-C. I samarbejde med TDC udsendte UNI-C henvendelser til de enkelte skoler, hvis en af skolens ip-adresser var brugt til ulovlig aktivitet på internettet (Abuse). Det var relativt let at knytte en aktivitet til en skole UNI-C alene benyttede globale IP-adresser til skolerne. Disse kunne aflæses helt ud i de fjerneste afkroge af internettet. Med UNI-Radius var det tillige muligt at knytte UNI-login til ip-adressen og dermed udpege den ansvarlige for misbruget.

I dag er UNI-C’s netværksløsninger afviklet og skolerne er overgået til at benytte lokale IP-adresser. Disse adresser kan ikke ses udenfor skolens router og firewall. Alle skolens elever og ansatte benytter nu den samme globale ip-adresse.

Med SkoleIT Sikkerhed kan I igen sove trygt om natten. Modtager I en abuse-anmeldelse kan ved hjælp af en abuselog oplyse hvilket UNI-login der er benyttet i forbindelse med den ulovlige handling. Vi linker vi de lokale ip-adresser til den globale ip-adresse for hver aktivitet på skolens internetforbindelse og gemmer data i 180 dage.

Kontakt SkoleIT for spørgsmål på  4358 4575