Hjemvendt fra Efterskoleforeningens årsmøde står oplevelsen af en skoleform i bevægelse med mod på fremtiden, trods udfordringer fra KL og regeringen pt.

Antorini aflyste sit besøg på Efterskolernes Årsmøde – se opslag på www.facebook.com/skoleit

Efterskolen bygger på menneskelige værdier der skaber et rum for udfoldelse og væren i et fællesskab, hvor den enkelte elev kan udvikle sig. Den er dermed en levende udfoldelse af grundlovens paragraf 76, i en udfordrende og gensidighed til den øvrige skoleverden og samfund.

§ 76 siger, at der er undervisningspligt for alle børn. Grundloven bestemmer, at alle børn har ret til at få gratis undervisning i folkeskolen. Børn har dog ikke pligt til at gå i en folkeskole. Undervis­ningen kan også foregå hjemme eller på en privat­ skole. Det er barnets forældre eller den, der har ansvaret for barnet, der har pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning. Kilde

antorini_300x400