Blog2017-07-06T13:33:40+01:00

CO2 og Hosted Kontor

I SkoleIT arbejder vi på at nedbringe omkostninger til elektricitet og reducere det samlede CO2 aftryk fra de løsninger, vi tilbyder jer på skolerne.  I forhold til Hosted Kontor indfører vi derfor en ny automatik. [...]

By |13 juli 2018|Nyheder|

UNI-C lukker for UNI-Backup

Som et led i refokusering af UNI-C har styrelsen for It og Læring hører under Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet at udfase produktet UNI-Backup.  Det er således ikke muligt at bestille UNI•Backup frem til d. 31/12 2013, [...]

By |29 oktober 2013|Nyheder 2013|